Enw
Name
Mae'r blwch hwn yn angenrheidiol
This field is mandatory
Lleoliad
Location
Mae'r blwch hwn yn angenrheidiol
This field is mandatory
Cyfeiriad e-bost
e-mail Address
Mae'r blwch hwn yn angenrheidiol
This field is mandatory
Rhif Cofrestru Car, Lliw a Gwneuthyrwr
Vehicle Registration, Make and Colour
Rhif Ffon Symudol
Mobile Number
Mae'r blwch hwn yn angenrheidiol
This field is mandatory
Amser Mynd Allan
Time Out
Defnyddiwch y botwm calendr i helpu cael y mewnbwn yn gywir
Use the calendar button to help format your entry correctly
Amser Dod Yn Ol
Time Expected Back
Defnyddiwch y botwm calendr i helpu cael y mewnbwn yn gywir
Use the calendar button to help format your entry correctly
Enwau'r rhai sydd yn cymeryd rhan
Names of Participants
Mae'r blwch hwn yn angenrheidiol
This field is mandatory
Oes Asesiad o Risg wedi ei gwbwlhau?
Does this activity have a Risk Assessment?
Enw Perthynas Cyfnesaf
Next of Kin Name
Rhif Ffon Perthynas Cyfnesaf
Next of Kin Telephone
Nid yw'r manylion yma ei hangen os nad yn wahanol i fanlion sydd wedi eu cofrestru gyda'r adran
Next of kin details only required if different to those held on departmental records.
Nid yw pob blwch angenrheidiol wedi ei lenwi
Not all mandatory boxes are currently filled in

Written and maintained by G.Worley@bangor.ac.uk