Rhowch eich rhif record ac eich rhif diweddaru yn y blychau isod er mwyn datgan eich bod wedi cyraedd yn ol os gwelwch yn dda.
Please enter the following details to indicate that you have arrived back safely.


Rhif Record / Job Number:
Rhif Diweddaru / Authentication Code: